Mot Tinh Yeu
Nhạc: Nhật Vũ
Thơ: Pham Ngoc
Hoà âm :Nhật Vũ
Tiếng hát: Nhật VũClick Nghe Full band:

DOWNLOAD: mp3

Download mp3->Piano-Broken-Tieng-hat-NV

Click nghe Nhat Vu hat- voi Tieng dan piano Broken :