mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ 1986
Tiếng hát : Thanh Tuyến
Hoà âm:Thanh Hiền