Mộng Đẹp Đêm Giáng Sinh


Thơ: Phương Vy
Nhạc: Nhật Vũ
Hoà âm (Sonar) :Nhật Vũ