Mẹ Việt Lưu Vong


Sáng tác: Nhật Vũ 1987
Tiếng hát : Nguyễn Linh
Hoà âm:Thanh Hiền

mp3

pdf