Lối Xưa


Sáng tác: Nhật Vũ 1983
Tiếng hát : Hà Nhật Linh
Hoà âm: Hà Nhật Linh

mp3
pdf