Lời Ru Của Mẹ

Nhạc: Nhật Vũ
Thơ: Mạc Phương Đình
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ

mp3