Lời Người Ở Lại
 

mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ 1984
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm:Nhật vũ