Lỡ Bước Sang Ngang
 

Thơ:: Nguyễn Bính
Nhạc: Nhật Vũ
Tiếng hát : Đỗ Thu
Hoà âm: Nhật VũNhạc nền
Melody