Khúc Hát Mừng Xuân
 mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Hoà âm :Cao Ngoc Dung
Trình bầy: ThuyAn