Hương Sắc Đồng Quêmp3
pdf
Thơ: Hoài Tù Mẫu
Nhạc: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ- (Yamaha)