mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ