mp3
pdf
Thơ: ntn
Nhạc: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ- (Nuendo)