Gửi Một Niềm Đau

mp3
Nhạc: -Hà Nhật Linh
Thơ: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ