mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát : Hạnh Nguyên
Hoà âm: Quang Đạt