Giờ Em Về Đâu


Nhạc : Nhật Vũ (Sept-05-2012)
Hoà âm và Trình bầy: Nhật Vũ (Yamaha-Rock)


Hoà âm: Guitar live & Bass-liveMelody

Nhac Nen

Tiếng hát Nhật Vũ _mp3