Em Về Đường Mưa
Tho Mạc Phương Đình
Nhạc Nhật Vũ
Hoà âm &Tiếng hát :Nhật Vũ

Hoà âm: (Sonar-Bolero)mp3
pdf

how to make gif