mp3
pdf
Nhạc: Hà Nhật Linh
Thơ: Nhật Vũ
Tiếng hát : Hà Nhật Linh
Hoà âm: Hà Nhật Linh