Em Là Mùa Xuân
 mp3
pdf Sáng tác: Nhật Vũ
hoà âm 7 trình bày: Nhật Vũ