mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát : Vân Khánh
Hoà âm:Quang Đạt