Em Đẹp Nhất

Hoà âm : Sonar-all-PGT
trình bầy : Nhật Vũ


mp3

Tiếng hát : Nguyễn Linh
Hoà âm:Thanh HiềnVideo 2 ProShow 6.0