Em đến thăm anh một chiều mưa
 

mp3,br>

:
Sáng tác: Tô Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ