Đường Chiều

DOWNLOAD:

Nhạc Nền: http://www.nhatvustudio.com/mp3/Duong-chieu_NhacNen.mp3

Melody: http://www.nhatvustudio.com/mp3/Duong-chieu_Melody.mp3


animator gif
Hoà âm: Nhật Vũ (Sonar)

Tiếng hát :Nhật Vũ

mp3