Đường Chiều
Hoà âm: Nhật Vũ (Sonar)

Tiếng hát :pia nguyen
DOWNLOAD:

Nhạc Nền: http://www.nhatvustudio.com/mp3/Duong-chieu_NhacNen.mp3

Melody: http://www.nhatvustudio.com/mp3/Duong-chieu_Melody.mp3mp3