Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ: HNTT
Tiếng hát : Thụy Long
Hoà âm: Quang Đạt

mp3
pdf