Đồng Thiếp

Tho Hà Huyền Chi
Nhạc Nhật Vũ
Hoà âm &Tiếng hát :Nhật Vũ

Hoà âm: (Sonar)mp3
pdf