Đôi Mắt
Nhạc: Hà Nhật Linh Ca từ: Nhật Vũ
Tiếng hát : Thụy Long
Hoà âm:Quang Đạt
mp3
pdf