Điệp Khúc Cho Anhmp3

Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ: Ngọc Dung
Tiếng hát : Quỳnh Lan
Hoà âm: Quang Đạt