Đi Về Phiá Mặt trời
 


mp3
Sáng tác: Nhật Vũ 2001
Tiếng hát :Khanh Vy
Hoà âm:Cao Ngoc Dung