mp3
pdf

Nhạc : Nhật Vũ (Mar-26-1984)
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ (Nuendo)