Đêm Chia Ly


mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ; Phạm ngọc
Tiếng hát : Hạnh Nguyên
Hoà âm:Quang Đạt