Dau Chan Ngay Mua
Nhạc: Nhật Vũ
Thơ: Nguyen An Binh
Hoà âm :Nhật Vũ
Tiếng hát: Nhật Vũ

DOWNLOAD: mp3->Nhạc hoà tấu (Melody)

mp3->Nhạc Nền