Đất Trời Xa Lạ


Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ
mp3
pdf