Dáng Thu

Sáng tác: Nhật Vũ
Hoà âm: Quang Đạt
Tiếng hát : Tố Nga


mp3
pdf