Dáng Hoa


Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát: Tấn Đạt
Hoà âm: Quang Đạt

mp3
pdf