mp3

Sáng tác:: Nhật Vũ
Thơ: Khanh Phương
Tiếng hát : Hà Nhật Linh
Hoà âm: Hà Nhật Linh