mp3

Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ (Nuendo)