mp3

Sáng tác: Hà Nhậ Linh 1985
Tiếng hát : Nhật Vũ & Hà Nhậ Linh
Hoà âm: nhật Vũ (Yamaha-guitar)