Con Đường Cũ Bao lần Qua Vẫn Lạ


Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát : Tố Nga
Hoà âm: Quang Đạt

mp3
pdf 

Copyright C 2001 by NhatVu


 

Tieng hat: Tố Nga