Còn Đây Mùa Thu


Nhạc : Nhật Vũ (Oct-17-2012)
Hoà âm và Trình bầy: Nhật Vũ (Sonar)
Tiếng hát Nhật Vũ _mp3