mp3
pdf
Tiếng hát: Hà Nhật Linh
Hoà âm: Nhật Vũ
Thơ: Trường Đinh