mp3
pdf

Sáng tác: Nhật Vũ - (4-20011)
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ (Nuendo)