mp3
pdf
Sáng tác:Hà Nhật Linh/ Nhật Vũ
Tiếng hát : Hà Nhật Linh
Hoà âm:Hà Nhật Linh