mp3
pdf
Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ:: Lt. quỳnh hương
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ