Chiều Qua Phố Người


Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ: HNTT
Tiếng hát : Phương Uyên
Hoà âm: Hoàng Mimp3