mp3
pdf

Nhac: Hà Nhật Linh Lời: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ -(YAMAHA)