Cay Mắt Mặn Môi


Sáng tác: Nhật Vũ (1987)
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ (Sonar-Guitar)
mp3
Hoà âm: (Nuendo)mp3
pdf