Cất Nơi Đâu Tình ơimp3
Thơ: Phương Vy

nhạc: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ