mp3
pdf

Sáng tác: Nhật Vũ (5-2011)
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ (Nuendo)