Biết Anh Còn Nhớ


Sáng tác: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ (Nuendo & Sonar)
mp3_Nuendo
mp3_Sonar
pdf