Biển Em Và Cánh Tình Hải Âu


Sáng tác: Nhật Vũ
Thơ: Trường Đinh
Tiếng hát: Mây Tím
Hoà âm: Quốc Dũng

Mây Tím mp3
pdf